Contact

Heb (of start) je een winkel in het centrum van Alkmaar en verkoop je ook vintage? Wil je graag opgenomen worden in de Vintageroute Alkmaar? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op: vintageroutealkmaar@gmail.com

Volg ons ook op Facebook en Instagram!

 

 

 

 

 

 

Copyright © Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/uitgever.
Vintageroute Alkmaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64186989